Πρόγραμμα


Καλώς ήλθατε στο Υγροτόπιο, μια διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση και τη διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας για τους νησιωτικούς υγρότοπους.

Το Υγροτόπιο αποτέλεσε μια από τις δράσεις του προγράμματος του WWF Ελλάς «Προστασία των Νησιωτικών Υγρότοπων της Ελλάδας». Στο Υγροτόπιο μπορείτε να ενημερωθείτε για το ιστορικό, τα πεπραγμένα και τα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας αυτής του WWF Ελλάς, και να βρείτε πληροφορίες για 803 υγρότοπους σε 75 νησιά, μέσω μιας δυναμικής βάσης δεδομένων. Επιπρόσθετα, μπορείτε να αντλήσετε στατιστικά, γεωγραφικά και άλλα δεδομένα, χαρτογραφικές απεικονίσεις, καθώς και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες για τον κάθε υγρότοπο.

Παρέχοντας όλα αυτά τα δεδομένα, το WWF Ελλάς θέτει τις βάσεις για τη μεγαλύτερη εμπλοκή των αρμοδίων υπηρεσιών, των φορέων και των πολιτών στην ουσιαστική προστασία των νησιωτικών υγρότοπων, επιδιώκοντας τη συμβολή τους στην ορθολογική διαχείριση και προστασία αυτών των εύθραυστων και πλέον απειλουμένων οικοσυστημάτων των νησιών μας.

Το Υγροτόπιο θα εμπλουτίζεται σε σταθερή βάση με νέες πληροφορίες και δεδομένα για τους νησιωτικούς υγρότοπους και ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση, την έρευνα, την προστασία και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.