Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Κατάσταση: 0 - Άγνωστη κατάσταση

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 2

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Περιφέρεια Δήμος Νησί
Έλος Κόκκαλη LER004 Νοτίου Αιγαίου Λέρου Λέρος
Πασάς 1 PAS001 Βορείου Αιγαίου Οινουσσών Πασάς