Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Κατάσταση: 0 - Άγνωστη κατάσταση

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 2

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Περιφέρεια Δήμος Νησί
Πασάς 1 GR413PAS001 Βορείου Αιγαίου Οινουσσών Πασάς
Έλος Κόκκαλη GR421LER004 Νοτίου Αιγαίου Λέρου Λέρος