Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 3

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Περιφέρεια Δήμος Νησί
Αλυκή Αμμουλιανής AMM001 Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλη Αμμουλιανή
Όρμος Κρυφτού (Διάπορος) DPR001 Κεντρικής Μακεδονίας Σιθωνίας Διάπορος
Πούντα (αρχαία Λήκυθος) POU001 Κεντρικής Μακεδονίας Σιθωνίας Πούντα