Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Καθεστώς προστασίας: Χωροταξικά & τοπίο

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 150

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Περιφέρεια Δήμος Νησί
Αλμυρό λιμνίο Αλιμνιάς ALN001 Νοτίου Αιγαίου Χάλκης Αλιμνιά
Αλυκή Αμμουλιανής AMM001 Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλη Αμμουλιανή
Έλος Βουτούμι APX001 Ιονίων Νήσων Παξών Αντιπαξοί
Διπλό DIP001 Νοτίου Αιγαίου Αντιπάρου Διπλό
Λιμνοθάλασσα Μεγάλο Λιβάρι EUB001 Στερεάς Ελλάδας Ιστιαίας - Αιδηψού Εύβοια
Λίμνη Δύστου EUB004 Στερεάς Ελλάδας Κύμης - Αλιβερίου Εύβοια
Λιμνοθάλασσα Μικρό Λιβάρι EUB008 Στερεάς Ελλάδας Ιστιαίας - Αιδηψού Εύβοια
Εκβολή Ξηριά EUB018 Στερεάς Ελλάδας Ιστιαίας - Αιδηψού Εύβοια
Αλυκή Χρυσής HRY001 Κρήτης Ιεράπετρας Χρυσή
Κακή Αλυκή HRY002 Κρήτης Ιεράπετρας Χρυσή
Εκβολή ποταμού Χάλαρη (Να) IKA001 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Εκβολή ποταμού Βουτσιδέ (Κάμπος) IKA002 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Εκβολή ποταμού Μύρσωνα (Μεσακτή) IKA003 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Έλος Λιβάδι (Εκβολή ποταμού Χάρακα) IKA004 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Φραγμολίμνη Βάθες (Μουντέ) IKA005 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Τεχνητή λίμνη Πέζι IKA006 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Λιμνοδεξαμενή Αγίου Κηρύκου (Χριστός) IKA011 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Τεχνητή λίμνη Μυλοπότα IOS001 Νοτίου Αιγαίου Ιητών Ίος
Έλος Καλάμου IOS002 Νοτίου Αιγαίου Ιητών Ίος
Έλος Παππά IOS003 Νοτίου Αιγαίου Ιητών Ίος
Έλος όρμου Μαγγανάρι IOS004 Νοτίου Αιγαίου Ιητών Ίος
Έλος Αγίας Θεοδότης IOS006 Νοτίου Αιγαίου Ιητών Ίος
Έλος Πλακών IOS007 Νοτίου Αιγαίου Ιητών Ίος
Αλυκή Ιθάκης ITH001 Ιονίων Νήσων Ιθάκης Ιθάκη
Λιμνοθάλασσα Κάβουρα KAV001 Νοτίου Αιγαίου Αντιπάρου Κάβουρας
1 2 3 4 5 > >>