Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Καθεστώς προστασίας: Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 305

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Περιφέρεια Δήμος Νησί
Εκβολή όρμου Φράγκου AEF002 Βορείου Αιγαίου Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος
Εκβολή όρμου Φτελιό AEF003 Βορείου Αιγαίου Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος
Εκβολή Λιδαριό AEF004 Βορείου Αιγαίου Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος
Εκβολή ρέματος Τρυγάρη AEF005 Βορείου Αιγαίου Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος
Εκβολή όρμου Μουρούλια AEF008 Βορείου Αιγαίου Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος
Αλμυρό λιμνίο Αλιμνιάς ALN001 Νοτίου Αιγαίου Χάλκης Αλιμνιά
Έλος Αγίου Δημητρίου ALO001 Θεσσαλίας Αλοννήσου Αλόννησος
Έλος Κάτω Κάμπου AMO004 Νοτίου Αιγαίου Αμοργού Αμοργός
Έλος Βιτάλι AND001 Νοτίου Αιγαίου Άνδρου Άνδρος
Έλος Άχλα AND002 Νοτίου Αιγαίου Άνδρου Άνδρος
Λίμνη Ατένη AND003 Νοτίου Αιγαίου Άνδρου Άνδρος
Έλος Βόρη AND012 Νοτίου Αιγαίου Άνδρου Άνδρος
Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 Νοτίου Αιγαίου Άνδρου Άνδρος
Εκβολή Ρόζου AND015 Νοτίου Αιγαίου Άνδρου Άνδρος
Εκβολή Πλούσκα (Γίδες) AND016 Νοτίου Αιγαίου Άνδρου Άνδρος
Έλος Κρεμμύδες AND019 Νοτίου Αιγαίου Άνδρου Άνδρος
Αλμυρό λιμνίο Γλάρου APR003 Νοτίου Αιγαίου Αντιπάρου Αντίπαρος
Αλυκή κάβου Γλυφά APR004 Νοτίου Αιγαίου Αντιπάρου Αντίπαρος
Έλος Βουτούμι APX001 Ιονίων Νήσων Παξών Αντιπαξοί
Αρμάθια ARM001 Νοτίου Αιγαίου Κάσου Αρμάθια
Έλος Λήμνος ή Βάλτος Μαρμάρου CHI001 Βορείου Αιγαίου Χίου Χίος
Γιβάρι Λαγκάδας CHI002 Βορείου Αιγαίου Χίου Χίος
Λιμνοδεξαμενή Βικίου CHI007 Βορείου Αιγαίου Χίου Χίος
Εκβολή Καμπιών CHI013 Βορείου Αιγαίου Χίου Χίος
Έλος Δελφινίου CHI021 Βορείου Αιγαίου Χίου Χίος
1 2 3 4 5 > >>