Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Θέση: Εσωτερικός

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 291

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Περιφέρεια Δήμος Νησί
Φραγμολίμνη Μαριών GR115THA001 Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Θάσου Θάσος
Έλος Λούτσας GR143SKO002 Θεσσαλίας Σκοπέλου Σκόπελος
Λιμνοδεξαμενή Μοσχοπούλου GR222KER001 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Έλος Ανεμόμυλου GR222KER020 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λιμνία Γκολφ Κέρκυρας (Ρόπα) GR222KER021 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Σκοτεινή GR222KER022 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Μπερτζάνου GR222KER023 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Γαυρολίμνη GR222KER027 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Έλος Γαϊδαράνα GR222KER028 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Κουνουπίνα GR222KER029 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Μακρή GR222KER033 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Μπουτσουλή GR222KER043 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη του Μάρτη GR222KER045 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Οροπέδιο Καταπίνος GR222KER048 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λιμνίο ΧΥΤΑ GR222KER049 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Κλουδάτικη GR222KER050 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Έλος Φοντάνα GR222KER051 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Έλος στους Κορήτους GR222KER052 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Συβιλάτικα GR222KER053 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Εποχικό λιμνίο Τεμπλονίου GR222KER054 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Μπελενιώτη GR222KER056 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λιμνοδεξαμενή ΧΥΤΑ GR222KER059 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Βάτου GR222KER060 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λιμνοπούλα Καναβού GR222KER062 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λιμνοδεξαμενή Κακής Λαγκάδας GR222PAX001 Ιονίων Νήσων Παξών Παξοί
1 2 3 4 5 > >>