Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 824

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Περιφέρεια Δήμος Νησί
Εκβολή ρύακα Κακισμένου GR222KER038 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Εκβολή ρύακα Λοξίδα GR222KER041 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Εκβολή ρύακα Λουβιέρη GR222KER042 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Μπουτσουλή GR222KER043 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Έλος Κοντοκαλίου GR222KER044 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη του Μάρτη GR222KER045 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Εκβολή ποταμού Μέγα GR222KER047 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Οροπέδιο Καταπίνος GR222KER048 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λιμνίο ΧΥΤΑ GR222KER049 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Κλουδάτικη GR222KER050 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Έλος Φοντάνα GR222KER051 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Έλος στους Κορήτους GR222KER052 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Συβιλάτικα GR222KER053 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Εποχικό λιμνίο Τεμπλονίου GR222KER054 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Έλος Αστρακερής GR222KER055 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Μπελενιώτη GR222KER056 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Έλος Όρμου Απραού 2 GR222KER057 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λιμνοδεξαμενή ΧΥΤΑ GR222KER059 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λίμνη Βάτου GR222KER060 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Εκβολή ρύακα Βόγα GR222KER061 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λιμνοπούλα Καναβού GR222KER062 Ιονίων Νήσων Κέρκυρας Κέρκυρα
Λιμνοδεξαμενή Κακής Λαγκάδας GR222PAX001 Ιονίων Νήσων Παξών Παξοί
Λιμνοδεξαμενή Λάκκας GR222PAX002 Ιονίων Νήσων Παξών Παξοί
Αλυκή Ιθάκης GR223ITH001 Ιονίων Νήσων Ιθάκης Ιθάκη
Εκβολή ρύακα Κατελείου GR223KFL001 Ιονίων Νήσων Κεφαλονιάς Κεφαλονιά
<< < 2 3 4 5 6 > >>