Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Μέγεθος: > 100.1 ha

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 24

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Περιφέρεια Δήμος Νησί