Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 824

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Περιφέρεια Δήμος Νησί
Έλος Παλαιόπολης GR300KTH002 Αττικής Κυθήρων - Αντικυθήρων Κύθηρα
Εκβολή Αγίου Νικολάου GR300KTH003 Αττικής Κυθήρων - Αντικυθήρων Κύθηρα
Εκβολή Σκαφίδι GR300KTH004 Αττικής Κυθήρων - Αντικυθήρων Κύθηρα
Έλος όρμου Βαριαρνιά GR300POR001 Αττικής Πόρου Πόρος
Έλος Αρχαίου Λιμένα GR300SAL001 Αττικής Σαλαμίνας Σαλαμίνα
Αλυκή ναυτικής βάσης GR300SAL002 Αττικής Σαλαμίνας Σαλαμίνα
Εκβολή όρμου Φράγκου GR411AEF002 Βορείου Αιγαίου Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος
Εκβολή όρμου Φτελιό GR411AEF003 Βορείου Αιγαίου Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος
Εκβολή Λιδαριό GR411AEF004 Βορείου Αιγαίου Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος
Εκβολή ρέματος Τρυγάρη GR411AEF005 Βορείου Αιγαίου Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος
Εκβολή όρμου Μουρούλια GR411AEF008 Βορείου Αιγαίου Αγίου Ευστρατίου Άγιος Ευστράτιος
Εκβολή ποταμού Χάλαρη (Να) GR412IKA001 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Εκβολή ποταμού Βουτσιδέ (Κάμπος) GR412IKA002 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Εκβολή ποταμού Μύρσωνα (Μεσακτή) GR412IKA003 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Έλος Λιβάδι (Εκβολή ποταμού Χάρακα) GR412IKA004 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Φραγμολίμνη Βάθες (Μουντέ) GR412IKA005 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Τεχνητή λίμνη Πέζι GR412IKA006 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Λιμνοδεξαμενή Αγίου Κηρύκου (Χριστός) GR412IKA011 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Αλυκή Καλλονής GR411324000 Βορείου Αιγαίου Λέσβου Λέσβος
Έλος Παρακοίλων GR411LES002 Βορείου Αιγαίου Λέσβου Λέσβος
Αλυκές Πολυχνίτου GR411LES004 Βορείου Αιγαίου Λέσβου Λέσβος
Λιμνοθάλασσα Μέσων GR411LES005 Βορείου Αιγαίου Λέσβου Λέσβος
Ελος Ντίπι Λάρσος GR411LES006 Βορείου Αιγαίου Λέσβου Λέσβος
Έλος Ευρειακής GR411333000 Βορείου Αιγαίου Λέσβου Λέσβος
Έλος Αλυκούδι GR411LES008 Βορείου Αιγαίου Λέσβου Λέσβος
<< < 1 2 3 4 5 > >>