Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Βιολογική σημασία: Μεγάλη

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 27

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Περιφέρεια Δήμος Νησί
Αλυκή Κατασταρίου GR221ZAK003 Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Ζάκυνθος
Λιμνοδεξαμενή Αγίας Ειρήνης 2 GR223KFL007 Ιονίων Νήσων Κεφαλονιάς Κεφαλονιά
Λιμνοδεξαμενή Αγίας Ειρήνης 1 GR223KFL008 Ιονίων Νήσων Κεφαλονιάς Κεφαλονιά
Τεχνητό λιμνίο Ψαθίου GR242EUB002 Στερεάς Ελλάδας Καρύστου Εύβοια
Τεχνητή λίμνη ορυχείων Τρουπίου-Κακάβου 4 GR242EUB023 Στερεάς Ελλάδας Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Εύβοια
Τεχνητό λιμνίο Τσακαίων GR242EUB050 Στερεάς Ελλάδας Καρύστου Εύβοια
Τεχνητή λίμνη Σουβάλα (Αγίου Νικολάου) GR242EUB060 Στερεάς Ελλάδας Καρύστου Εύβοια
Λιμνίο Κάστρου 1 GR411LEM044 Βορείου Αιγαίου Λήμνου Λήμνος
Τεχνητά λιμνία Ζαβαλάκη GR411LEM073 Βορείου Αιγαίου Λήμνου Λήμνος
Τεχνητό λιμνίο Αγίων Αποστόλων GR411LES090 Βορείου Αιγαίου Λέσβου Λέσβος
Τεχνητά λιμνία Μανταμάδου GR411LES104 Βορείου Αιγαίου Λέσβου Λέσβος
Φραγμολίμνη Βάθες (Μουντέ) GR412IKA005 Βορείου Αιγαίου Ικαρίας Ικαρία
Τεχνητό λιμνίο Ρήνειας GR422RIN004 Νοτίου Αιγαίου Μυκόνου Ρήνεια
Φραγμολίμνη Αμουργελών GR431KRI121 Κρήτης Μινώα Πεδιάδας Κρήτη
Φραγμολίμνη Φανερωμένης GR431KRI132 Κρήτης Φαιστού Κρήτη
Τεχνητό λιμνίο Κηπερά GR431KRI234 Κρήτης Μινώα Πεδιάδας Κρήτη
Τεχνητό λιμνίο Αναποδάρη 4 GR431KRI245 Κρήτης Μινώα Πεδιάδας Κρήτη
Τεχνητά λιμνία Αναποδάρη 3 GR431KRI246 Κρήτης Μινώα Πεδιάδας Κρήτη
Έλος επεξεργασίας λυμάτων Βιάννου GR431KRI276 Κρήτης Βιάννου Κρήτη
Φραγμολίμνη Αποσελέμη GR431KRI320 Κρήτης Χερσονήσου Κρήτη
Φραγμολίμνη Πλακιώτισσας GR431KRI321 Κρήτης Αρχανών - Αστερουσίων Κρήτη
Φραγμολίμνη Χαλαυριανού GR431KRI323 Κρήτης Αρχανών - Αστερουσίων Κρήτη
Φράγμα Ροντήρια GR432KRI043 Κρήτης Ιεράπετρας Κρήτη
Φραγμολίμνη Μπραμιανών GR432KRI050 Κρήτης Ιεράπετρας Κρήτη
Φραγμολίμνη Ποταμών GR433KRI143 Κρήτης Αμαρίου Κρήτη
1 2 > >>