Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Βιολογική σημασία: Μικρή
Οριοθετήσεις υγρότοπων