Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Βιολογική σημασία: Μεσαία
Οριοθετήσεις υγρότοπων