Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Βιολογική σημασία: Μεγάλη
Οριοθετήσεις υγρότοπων