Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Γεωχωρικά δεδομένα

Για να λάβετε τα γεωχωρικά δεδομένα όλων των υγρότοπων, παρακαλώ επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω αρχεία.

Λήψη αρχείου KML Λήψη αρχείου SHP Το αρχείο SHP δεν είναι διαθέσιμο

Δεδομένα υγρότοπου

Με βάση την αναζήτηση που έχει πραγματοποιηθεί μπορείτε να λάβετε όλα τα δεδομένα των υγρότοπων, αν επιλέξετε το παρακάτω αρχείο.