GR143TSO002 - Λιμνία Τσουγκριά 2

Περιγραφή

Ο υγρότοπος Λιμνία Τσουγκριά 2 βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της νήσου Τσουγκριά (Δήμος Σκιάθου), ακριβώς πίσω από την παραλία Λαλαριάς και είναι ένας από τους 2 υγρότοπους που απογράφηκαν στο νησί. Υπάρχουν ακόμα 2 υγρότοποι, αλλά είναι πολύ μικροί και δεν συμπεριελήφθησαν στην απογραφή (ο βρίσκεται ένας στη θέση Κεφαλάκια, στο βορειότερο σημείο του νησιού και ο άλλος λίγο νοτιότερα του υγρότοπου “Λιμνία Τσουγκριά 2”). Ο υγρότοπος Λιμνία Τσουγκριά 2 έχει συνολική έκταση 22,3 στρέμματα και αναφέρεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007).  Περιλαμβάνει δύο εποχικά λιμνία υφάλμυρου νερού που περιβάλλονται από μια ζώνη πλάτους 5-30μ. με αλοφυτική βλάστηση από βούρλα (Juncus acutus  και J. maritimus). Τα λιμνία συνδέονται με μια ζώνη βούρλων μήκους 80μ. και μέσου πλάτους 25μ. Το νερό των λιμνίων είναι αλκαλικό (pH 8,31, Cattaneo & Grano 2014) και υπερχειλίζει από το νότιο άκρο του υγρότοπου. Ο υγρότοπος διαχωρίζεται από τη θάλασσα με μια αμμοθινική έκταση μήκους 300μ. και μέσου πλάτους 20μ. Στην ευρύτερη περιοχή η βλάστηση είναι δενδρώδης και θαμνώδης με επικρατούντα τα σχίνα (Pistacia lentiscus), τα διάσπαρτα πεύκα (Pinus halepensis και μεμονωμένα P. pinea) και ελιές. Εδώ και στον βορειότερο υγρότοπο παρατηρούνται και άλλα υγρόφιλα είδη όπως η μυρτιά (Myrtus communis), το σάκχαρο (Saccharum ravennae), το φλισκούνι (Mentha pulegium), ακόμα και λίγα πλατάνια (Cattaneo & Grano 2014). Επίσης, και τα φυτεμένα στο παρελθόν οθρόκλαδο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) και ευκάλυπτος (Eucalyptus camaldulensis). Παλαιότερα η  περιοχή ήταν το επίκεντρο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του νησιού, κυρίως η παραγωγή ελαιόλαδου, μέχρι και το 1960. Υπάρχουν ακόμα αν και ερειπωμένα το ελαιοτριβείο και ακόμα 8 οικίες που διέμεναν οι εργάτες, ο ιδιοκτήτης και ο βοσκός (Παπακωνσταντίνου 2009). Σήμερα ο υγρότοπος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Όπως ισχύει και για τον άλλο υγρότοπο του νησιού θα πρέπει να επισημανθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός παραθεριστών επισκέπτεται καθημερινά την παραλία από τη Σκιάθο και κινείται ανεξέλεγκτα και στις αμμοθίνες. Μια πιθανότατη συνέπεια μπορεί να είναι και η απουσία αμμόφιλης βλάστησης και ειδών όπως τα Euphorbia paralias και Diotis maritima (=Otanthus maritimus) που ενώ υπήρχαν σε αφθονία το 1975 (Economidou 1975) σήμερα δεν υπάρχουν (Cattaneo & Grano 2014). H σημασία του υγρότοπου για τα μεταναστευτικά και τα μικρόσωμα εντομοφάγα πουλιά έχει επισημανθεί από αρκετούς ερευνητές (Tsachalidis et al. 2006) ενώ ολόκληρο το νησί περιλαμβάνεται στις σημαντικές περιοχές για τα θαλασσοπούλια (GR198: Νήσοι Σκιάθος και Σκόπελος, Fric et al. 2014). Ο υγρότοπος προστατεύεται από το Π.Δ. για τους νησιωτικούς υγρότοπους (Y143TSO002, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 2.23 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 26 - 50
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Θεσσαλίας
Περιφερειακή ενότητα: Μαγνησίας
Νησί: Τσουγκριά
Δήμος: Σκιάθου
Γεωγραφικό μήκος: 23.496030 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.122040 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 2 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού 51 - 75
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Νησίδες Ασπρόνησος, Άργκος, Μαραγκός, Ρέπι, Τσουγκριά, Τσουγκριάκι και θαλάσσια περιοχή Νήσων Σκιάθου και Σκοπέλου GR1430009 100 ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/2017)
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Ανώνυμες λιμνούλες Y143TSO002 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Πολιτισμικές υπηρεσίες Πολιτιστική κληρονομιά
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Πολιτισμικές υπηρεσίες Τουρισμός και αναψυχή
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
690 = Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Μικρή
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
140 = Βόσκηση Μικρή
162 = δεντροφύτευση Μικρή
411 = εργοστάσια Μικρή
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μικρή
629 = άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεγάλη
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
VCD = Απώλεια της χλωριδικής ποικιλότητας Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 26 - 50
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αμμόφιλη 5 - 25
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Αλοφυτική 26 - 50
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Cupressus sempervirens Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Eucalyptus camaldulensis Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Juncus acutus Κυρίαρχο Economidou 1975
Juncus acutus Κυρίαρχο Cattaneo & Grano 2014
Juncus maritimus Συγκυρίαρχο Economidou 1975
Juncus maritimus Συγκυρίαρχο Cattaneo & Grano 2014
Mentha pulegium Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Myrtus communis Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Otanthus maritimus Economidou 1975
Pinus halepensis Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Pinus pinea Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Pistacia lentiscus Παρόν Economidou 1975
Pistacia lentiscus Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Platanus orientalis Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Saccharum ravennae Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) Άγνωστη
Grano et al. 2013
Hierophis gemonensis (Laurenti, 1768) Παρόν
Grano et al. 2013
Lacerta trilineata Bedriaga, 1886 Άγνωστη
Grano et al. 2013

Cattaneo, C. & M. Grano. 2014. Note sul paesaggio vegetale e sulla flora vascolare estiva dell isola egea di Skiathos e delle due isole circonvicine Tsougria e Asproniso (Sporadi Settentrionali, Grecia). Ann. Mus. civ. Rovereto 29: 243-288

Economidou, E. 1975. La végétation des îles de Skiathos et Skopelos (Sporades du Nord). In: DafisS. & Landolt E. (eds.), Zur Vegetation und Flora von Griechenland. Band 1. Ergeb-nisse der 15 internationalen pflanzengeographischen Exkursion (IPE) durch Grie-chenland 1971. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich, 55 (1): 198-237.

Fric, J., Portolou, D., Manolopoulos, A. and T. Kastritis. 2012. Important Areas for Seabirds in Greece. LIFE07 NAT/GR/000285 - Hellenic Ornithological Society (HOS / BirdLife Greece). Athens, pp 208

Grano, M., C. Cattaneo & A. Cattaneo. 2013. First record of Hierophis gemonensis (Laurenti, 1768) (Reptilia Serpentes Colubridae) in the Aegean island of Tsougriá, Northern Sporades, Greece. Biodiversity Journal, 2013, 4 (4): 553-556

Tsachalidis, E., P. Karanikola, K. Poirazidis, and D. Zografou. 2006. Habitats and avifauna on the island of Skiathos. Pages 154–162 in E. I. Manolas (ed.). Proceedings of the International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas. Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, Naxos, Greece, 29 September-1 October 2006.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Παπακωνσταντίνου, Ν. (επ.). 2009. Τσουγκριάς, ένας μικρός παράδεισος στ’ ανοιχτά της Σκιάθου. Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου Σκιάθου

Φωτογραφίες