GR143TSO001 - Λιμνίο Τσουγκριά 1

Περιγραφή

Το Λιμνίο Τσουγκριά 1 βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή της νήσου Τσουγκριά (Δήμος Σκιάθου), ακριβώς πίσω από την παραλία του Αγίου Φλώρου. Παρά το μικρό της μέγεθος η Τσουγκριά έχει 4 υγρότοπους εκ των οποίων οι 2 είναι μικρότεροι από ένα στρέμμα και δεν συμπεριελήφθησαν στην απογραφή (ο βρίσκεται ένας στη θέση Κεφαλάκια, στο βορειότερο σημείο του νησιού και ο άλλος λίγο νοτιότερα του υγρότοπου “Λιμνία Τσουγκριά 2”). Ο υγρότοπος αναφέρεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Έχει συνολική έκταση 9,4 στρεμμάτων και περιλαμβάνει ένα εποχικό λιμνίο υφάλμυρου νερού το οποίο διαχωρίζεται από τη θάλασσα με μια αμμοθινική έκταση μήκους 100-150μ. και μέσου πλάτους 30μ. Η υπερχείλιση του λιμνίου γίνεται  προς δυτικά από το μέσον του. Επικρατέστερος τύπος βλάστησης είναι η αλοφυτική που δημιουργεί μια ζώνη πλάτους 5-15μ. με βούρλα (Juncus acutus  και J. maritimus) περιμετρικά του λιμνίου. Ακόμα πιο εξωτερικά υπάρχει μια ζώνη με επικρατούντα τα σχίνα (Pistacia lentiscus) αλλά και διάσπαρτα πεύκα (Pinus halepensis και μεμονωμένα P. pinea) και ελιές. Εδώ και στον νοτιότερο υγρότοπο παρατηρούνται αποκλειστικά και άλλα υγρόφιλα είδη όπως η μυρτιά (Myrtus communis), το σάκχαρο (Saccharum ravennae), φλισκούνι (Mentha pulegium) αλλά και τα φυτεμένα στο παρελθόν ορθόκλαδο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) και ευκάλυπτος (Eucalυptus camaldulensis) (Cattaneo & Grano 2014). Ο υγρότοπος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός παραθεριστών επισκέπτεται καθημερινά την παραλία από τη Σκιάθο και κινείται ανεξέλεγκτα και στις αμμοθίνες. Μια πιθανότατη συνέπεια μπορεί να είναι και η απουσία αμμόφιλης βλάστησης και ειδών όπως τα Euphorbia paralias και Diotis maritima (=Otanthus maritimus) που ενώ υπήρχαν σε αφθονία το 1975 (Economidou 1975) σήμερα δεν υπάρχουν (Cattaneo & Grano 2014). H σημασία του υγρότοπου για τα μεταναστευτικά και τα μικρόσωμα εντομοφάγα πουλιά έχει επισημανθεί από αρκετούς ερευνητές (Tsachalidis et al. 2006) ενώ ολόκληρο το νησί περιλαμβάνεται στις σημαντικές περιοχές για τα θαλασσοπούλια (GR198: Νήσοι Σκιάθος και Σκόπελος, Fric et al. 2014). Ο υγρότοπος προστατεύεται από το Π.Δ. για τους νησιωτικούς υγρότοπους (Y143TSO001, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 0.94 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 76 - 95
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Θεσσαλίας
Περιφερειακή ενότητα: Μαγνησίας
Νησί: Τσουγκριά
Δήμος: Σκιάθου
Γεωγραφικό μήκος: 23.496366 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.126597 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 1 - Απείραχτο. Χωρίς σημάδια από ανθρωπογενείς επιδράσεις
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού 51 - 75
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Νησίδες Ασπρόνησος, Άργκος, Μαραγκός, Ρέπι, Τσουγκριά, Τσουγκριάκι και θαλάσσια περιοχή Νήσων Σκιάθου και Σκοπέλου GR1430009 100 ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/2017)
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Ανώνυμη λιμνούλα Y143TSO001 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Πολιτισμικές υπηρεσίες Τουρισμός και αναψυχή
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
690 = Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Μικρή
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
140 = Βόσκηση Μικρή
162 = δεντροφύτευση Μικρή
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μικρή
629 = άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεγάλη
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
VCD = Απώλεια της χλωριδικής ποικιλότητας Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης 5 - 25
Αλοφυτική 5 - 25
Αμμόφιλη 5 - 25
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Cupressus sempervirens Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Eucalyptus camaldulensis Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Juncus acutus Κυρίαρχο Economidou 1975
Juncus acutus Κυρίαρχο Cattaneo & Grano 2014
Juncus maritimus Συγκυρίαρχο Cattaneo & Grano 2014
Juncus maritimus Συγκυρίαρχο Economidou 1975
Mentha pulegium Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Myrtus communis Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Otanthus maritimus Παρόν Economidou 1975
Pinus brutia Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Pinus halepensis Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Pistacia lentiscus Παρόν Economidou 1975
Pistacia lentiscus Παρόν Cattaneo & Grano 2014
Saccharum ravennae Παρόν

Cattaneo, C. & M. Grano. 2014. Note sul paesaggio vegetale e sulla flora vascolare estiva dell isola egea di Skiathos e delle due isole circonvicine Tsougria e Asproniso (Sporadi Settentrionali, Grecia). Ann. Mus. civ. Rovereto 29: 243-288

Economidou, E. 1975. La végétation des îles de Skiathos et Skopelos (Sporades du Nord). In: DafisS. & Landolt E. (eds.), Zur Vegetation und Flora von Griechenland. Band 1. Ergeb-nisse der 15 internationalen pflanzengeographischen Exkursion (IPE) durch Grie-chenland 1971. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich, 55 (1): 198-237.

Fric, J., Portolou, D., Manolopoulos, A. and T. Kastritis. 2012. Important Areas for Seabirds in Greece. LIFE07 NAT/GR/000285 - Hellenic Ornithological Society (HOS / BirdLife Greece). Athens, pp 208

Tsachalidis, E., P. Karanikola, K. Poirazidis, and D. Zografou. 2006. Habitats and avifauna on the island of Skiathos. Pages 154–162 in E. I. Manolas (ed.). Proceedings of the International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas. Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, Naxos, Greece, 29 September-1 October 2006.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες