GR115THA002 - Βάλτα Ραχωνίου

Περιγραφή

Η Βάλτα Ραχωνίου βρίσκεται περίπου 2,7 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά του οικισμού Πρίνος, στη Θάσο και περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Πρόκειται για ένα υγροτοπικό σύστημα έκτασης 283 στρεμμάτων που στο παρελθόν ίσως συνδεόταν με το μεγαλύτερο σε έκταση έλος στα δυτικά (THA005-Βάλτα Πρίνου) συνιστώντας ένα ενιαίο εκτεταμένο έλος (>1000 στρμ.). Ωστόσο, μεγάλες εκτάσεις τους μπαζώθηκαν και καταπατήθηκαν τις δεκαετίες 1980 και 1990 για δόμηση (επέκταση οικισμού Σκάλας Πρίνου, κατασκευή λιμανιού, ξενοδοχεία, camping, διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες) με αποτέλεσμα σήμερα να υφίστανται δυο ξεχωριστά τμήματα. Στον υγρότοπο υπάρχουν εκτάσεις κορεσμένες με νερό ενώ χαρακτηριστική είναι μικρή τεχνητή «λιμνοθάλασσα» που είχε διανοιχθεί για άγνωστους λόγους και στις όχθες της υπάρχουν μπάζα και μάρμαρα (από λατόμευση ή επεξεργασία μαρμάρου). Στη θέση αυτή σήμερα υπάρχει μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας (κυρίως τσιπούρα, λαβράκι, χιόνα, γλώσσα, διάφορα κεφαλοειδή και καβούρια). Το μεγαλύτερο τμήμα του παραλιακού μετώπου καλύπτεται από πεύκα ενώ ένα μικρότερο μέρος του είναι δομημένο. Στο εσωτερικό υπάρχουν ελώδεις εκτάσεις που πιθανόν να τροφοδοτούνται από αναβλύσεις και στις οποίες έχουν διανοιχτεί μικρά κανάλια στράγγισης στο παρελθόν. Η λεκάνη απορροής καλύπτεται κυρίως από ελαιώνες στα χαμηλότερα τμήματα και από φυσική θαμνώδη βλάστηση και βοσκοτόπια ψηλότερα, ενώ υπάρχουν οικισμοί και διάσπαρτη δόμηση. Απαντώνται οι οικότοποι 72Α0 - Καλαμώνες, 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritima), 72Β0 - Κοινωνίες των υψηλών βούρλων, 1310 - Μονοετής βλάστηση με Salicornia. Ο υγρότοπος απειλείται με περαιτέρω υποβάθμιση από απόρριψη απορριμμάτων, ρύπανση, εκχερσώσεις υγροτοπικής βλάστησης και δόμηση. [Επίσκεψη για την απογραφή: Γ.Κατσαδωράκης 3/2008].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 28.27 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακή ενότητα: Καβάλας
Νησί: Θάσος
Δήμος: Θάσου
Γεωγραφικό μήκος: 24.591520 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 40.763133 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
1 -- Λιμνούλες υδατοκαλλιεργειών 5 - 25
K -- Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας ζώνης 51 - 75
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Προμηθευτικές υπηρεσίες Τροφή
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Κύκλος θρεπτικών
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
100 = Καλλιέργειες Μικρή
162 = δεντροφύτευση Μικρή
200 = Ιχθυοκαλλιέργειες / Οστρακοκαλλιέργειες Μεσαία
230 = Κυνήγι Μεγάλη
400 = Αστικοποιημένες περιοχές, δόμηση Μεγάλη
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
412 = αποθήκες βιομηχανιών Μικρή
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών Μεσαία
422 = απόρριψη βιομηχανικών απορριμμάτων Μεσαία
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
511 = δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μικρή
608 = χώροι για οργανωμένη κατασκήνωση και τροχόσπιτα Μεγάλη
800 = Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, αποστραγγίσεις Μεσαία
802 = απόκτηση εδαφών από θάλασσα, εκβολή ή έλος Μεσαία
830 = Δημιουργία καναλιών Μικρή
850 = Ανθρωπογενής μεταβολή των υδρογραφικών λειτουργιών Μεσαία
860 = Απόρριψη υλικών από εκβαθύνσεις Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεγάλη
140 = Βόσκηση Μεσαία
230 = Κυνήγι Μεσαία
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
504 = λιμάνι Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μικρή
FF- = Διαταραχή (ή διακοπή) των φυσικών κύκλων/λειτουργιών των ειδών της πανίδας Μικρή
LU- = Μείωση στο δυναμικό για τουρισμό/αναψυχή Μεσαία
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής Μεγάλη
SP- = Συμπίεση εδαφών Μεγάλη
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μεσαία
VS- = Αλλαγή στην δομή της βλάστησης Μικρή
WGT = Ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών 5 - 25
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 5 - 25
72Α0 Καλαμώνες 51 - 75
72Β0 Κοινωνίες των υψηλών βούρλων < 5
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αλοφυτική < 5
Υγρολιβαδική 26 - 50
Υπερυδατική 51 - 75
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Arundo donax Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Carex sp. Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Juncus sp. Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Phragmites australis Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Rubus sp. Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Salicornia sp. Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Πανίδα

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Άγνωστο/α είδος/είδη Παρόν

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Circus aeruginosus (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Gallinago gallinago (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Larus cachinnans Pallas, 1811 10-100 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Tringa ochropus L., 1758 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Cettia cetti (Temminck, 1820) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.