GR111SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή)

Περιγραφή

H λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη. Περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Πρόκειται για μια λιμνοθάλασσα στη διεργασία της δημιουργίας της, αλλά μάλλον θα έπρεπε να ονομάζεται έλος Κουφκή. Υπάρχει δυσκολία στο να χαρακτηριστεί ο τύπος υγρότοπου. Πρόκειται για σημείο εκφόρτισης υπόγειου υδροφορέα σε μια παραλιακή κατωφέρεια η οποία μετατράπηκε σε κοιλότητα όταν δημιουργήθηκε από τη μεριά της θάλασσας και από τον ισχυρό κυματισμό των νοτιάδων ένα ανάχωμα από βότσαλα. Η παραλία αυτή χρησιμοποιείται και ως παραλιακός δρόμος πρόσβασης με μικρές ίσως ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η ίδια διεργασία δημιούργησε και το γειτονικό νταλιάνι του Αγίου Ανδρέα. Υπόγεια και επιφανειακά νερά από κατακρημνίσματα παγιδεύονται εκεί μέχρι να στεγνώσουν, νωρίς το καλοκαίρι. Λόγω επίδρασης της θάλασσας το νερό είναι υφάλμυρο. Οι κυριαρχούντες οικότοποι είναι οι 3140 - Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με Χαροειδή , 72Α0 - Καλαμώνες και 72Β0 - Κοινωνίες των υψηλών βούρλων. Υπάρχουν μικρές εκτάσεις με καλαμώνες από Schoenoplectus littoralis και Phragmites australis αλλά και αρκετά υφυδατικά Ruppia maritima και Chara sp. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του φθινόπωρου σταθμεύουν εδώ αρκετά μεταναστευτικά είδη πτηνών κυρίως χαραδριόμορφα. Το χειμώνα λαμβάνει χώρα κυνήγι. Στη λεκάνη απορροής κυριαρχούν οι καλλιέργειες ξηρικών δημητριακών, έτσι ο υγρότοπος μάλλον ρυπαίνεται από μη σημειακή γεωργική ρύπανση κυρίως από λιπάσματα. Βρίσκεται εντός των ορίων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR1110012) και εντός Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009). Απειλείται από τυχόν πρωτοβουλίες για πλήρες μπάζωμά του, από την κυκλοφορία εκτός δρόμου οχημάτων στα εδάφη του το καλοκαίρι και από υπερφόρτωση των εδαφών με θρεπτικές ουσίες από τις ανάντη καλλιέργειες. [Επίσκεψη για την απογραφή: Γ.Κατσαδωράκης 5/2008].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 8.28 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): > 95
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακή ενότητα: Έβρου
Νησί: Σαμοθράκη
Δήμος: Σαμοθράκης
Γεωγραφικό μήκος: 25.459822 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 40.459436 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Άγνωστο
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και Παράκτια Ζώνη GR1110012 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
010 = Διατήρηση οικότοπων Άγνωστη
030 = Διατήρηση ειδών Άγνωστη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
140 = Βόσκηση Μεσαία
230 = Κυνήγι Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μικρή
410 = Βιομηχανικές / Εμπορικές περιοχές Μικρή
430 = Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές Μικρή
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Άγνωστη
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1150 * Παράκτιες λιμνοθάλασσες 76 - 95
72Α0 Καλαμώνες 5 - 25
72Β0 Κοινωνίες των υψηλών βούρλων 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική 5 - 25
Υφυδατική 51 - 75
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Chara sp. Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Juncus sp. Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Ruppia maritima Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Schoenoplectus littoralis Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Sporobolus pungens Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Πανίδα

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Arenaria interpres (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Calidris sp. 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) 100-1000 Άγνωστο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Larus michahellis J.F. Naumann, 1840 10-100 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Tringa sp. 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Vanellus vanellus (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Ardea alba L., 1758 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.

Φωτογραφίες