GR111SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά

Περιγραφή

Η εκβολή Κατσαμπά βρίσκεται 3,4 χλμ Α-ΒΑ της Καμαριώτισσας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται για την μικρή εκβολή του χειμάρρου Κατσαμπά, ενός ρύακα περιοδικής ροής που ενώνεται με τη θάλασσα χωρίς να πλαταίνει σημαντικά η κοίτη του, σε μια στενή βοτσαλώδη  παραλία στο βόρειο τμήμα του νησιού.  Τροφοδοτείται με επιφανειακά νερά του ρύακα και υπόγειες εκφορτίσεις. Διατηρεί για λίγους μήνες την άνοιξη λίγο επιφανειακό νερό σε μια μικρή κοιλότητα πολύ κοντά στη θάλασσα. Ο κύριος οικότοπος είναι ο 72Α0-καλαμώνες κυρίως με Phragmites australis ενώ ανάντη υπάρχoυν λίγα πλατάνια Platanus orientalis  και λυγαριές Vitex agnus-castus. Η σημασία του περιορίζεται στην εκφόρτιση των υπόγειων νερών και ως ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών. Δεν συμβαίνουν ανθρώπινες δραστηριότητες στον υγρότοπο, πλην λίγης βόσκησης, ενώ η λεκάνη απορροής του κυριαρχείται από φυσική δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση και εκτατικές-ξηρικές καλλιέργειες δημητριακών. Όσο υπάρχουν επιφανειακά νερά παρατηρούνται ψάρια, προφανώς θαλασσινά που έχουν παγιδευτεί, πολλά κολεόπτερα Gyrinidae, πολλά Ανισόπτερα Οδοντόγναθα, γραμμωτές νεροχελώνες Mauremys rivulata και βατράχια Pelophylax sp. Τμήμα της εκβολής περιλαμβάνεται σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΦΕΚ 841/Β/2001), ενώ στο σύνολό της προστατεύεται από το Π.Δ. των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). Δεν φαίνεται να απειλείται από κάποιο κίνδυνο, ούτε από περαιτέρω δόμηση αν και βρίσκεται δίπλα σε μια κατοικία. (Επιτόπια συλλογή δεδομένων: 6/2005. Απογραφέας: Γ. Κατσαδωράκης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 1.27 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας και επιφανειακός υδροφορέας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακή ενότητα: Έβρου
Νησί: Σαμοθράκη
Δήμος: Σαμοθράκης
Γεωγραφικό μήκος: 25.503670 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 40.497150 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 2 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Άγνωστο
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Άλλες προστατευόμενες περιοχές Καταφύγιο άγριας ζωής Κατσαμπάς Δήμου Σαμοθράκης Κ751 35 ΦΕΚ 841/Β/2001
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Εκβολή ρύακα Κατσαμπά Y111SAT009 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Κατηγορία προστασίας CDDA
Κωδικός CDDA Κατηγορία CDDA
GR95 Καταφύγιο άγριας ζωής
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Προμηθευτικές υπηρεσίες Γλυκό νερό
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
030 = Διατήρηση ειδών Άγνωστη
140 = Βόσκηση Μικρή
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μικρή
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
030 = Διατήρηση ειδών Άγνωστη
140 = Βόσκηση Μεσαία
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
72Α0 Καλαμώνες 26 - 50
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Υπερυδατική 26 - 50
Θαμνώδης / Δενδρώδης 26 - 50
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Phragmites australis Κυρίαρχο
Platanus orientalis Παρόν
Vitex agnus-castus Παρόν
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)
Γ. Κατσαδωράκης 16.05.2005

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Άγνωστη
Broggi 1988
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Γ. Κατσαδωράκης 16.05.2005

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές

Κατσαδωράκης 16.5.2005

Κατσαδωράκης 16.05.2005
Bythinella charpentieri cabirius
Reischütz 1988
Islamia bendidis Παρόν
Reischütz 1988
Theodoxus fluviatilis euxinus Παρόν
Reischütz 1988

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Burhinus oedicnemus (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Broggi & Willi 1988
Calidris alpina (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Broggi & Willi 1988
Himantopus himantopus (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Broggi & Willi 1988
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 1-10 Δεν φωλιάζει Broggi & Willi 1988
Ardea purpurea (L., 1766) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Nycticorax nycticorax (L., 1758) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988

Broggi, M. F., and G. Willi. 1988. Ornithologische Beobachtungen auf Samothrake (Griechenland). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein – Sargans – Werdenberg 17:79–91.

Broggi, M. F. 1988. Herpetologische Beobachtungen auf Samothrake (Griechenland). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein – Sargans – Werdenberg 17:93–99.

Reischütz, P. L. 1988. Beiträge zur Molluskenfauna Thrakiens und Ostmakedoniens, II. Ann. Naturhist. Mus. Wien. 90B:341–356.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες