GR111SAT003 - Λιμνοθάλασσα Αγίου Ανδρέα

Περιγραφή

Η λιμνοθάλασσα Αγίου Αντρέα βρίσκεται περίπου 1,8 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά της Καμαριώτισσας, του Δήμου Σαμοθράκης. Περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Οι ντόπιοι την ονομάζουν "το (ν)ταλιάνι". Είναι φυσικός υγρότοπος που δημιουργήθηκε στο παρελθόν με τη δημιουργία αναχώματος από βότσαλα περιμετρικά φυσικής κοιλότητας και απέκτησε χαρακτηριστικά λιμνοθάλασσας. Αργότερα το φυσικό ανάχωμα ενισχύθηκε με επιπλέον υλικό. Πρόκειται για οικότοπο προτεραιότητας 1150* - Παράκτιες λιμνοθάλασσες της 92/43. Είναι δημόσια έκταση που εκμισθωνόταν από τη νομαρχία σε συνεταιρισμό αλιέων μέχρι το 1990. Παλιότερα είχε δυο μπούκες - διαύλους επικοινωνίας με τη θάλασσα - εκ των οποίων η βόρεια έκλεινε περιοδικά από βότσαλα που μετέφεραν τα κύματα. Σήμερα η επικοινωνία της με τη θάλασσα μέσω διαύλου έχει πλέον μπλοκαριστεί από όγκους αδρανών υλικών και βότσαλων, συσσωρευμένων από τον ισχυρό κυματισμό λόγω βοριάδων. Στα νότια όρια υπάρχουν ενδείξεις ότι εισέρχονται γλυκά νερά από τον υπόγειο υδροφορέα. Δεν έχει πια αλιευτική δραστηριότητα όπως στο παρελθόν και πιθανώς δεν υπάρχουν πια ψάρια μια και δεν έχει άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα. Δεν γίνεται καμιά δραστηριότητα στον υγρότοπο ενώ η λεκάνη απορροής καλύπτεται από εκτατικές καλλιέργειες δημητριακών, βοσκότοπους και αραιότατη δόμηση και δρόμους. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR1110012) και Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009). Απειλείται από την εγκατάλειψη και τις παράνομες αποθέσεις μπάζων και απορριμμάτων αλλά και τη διάνοιξη δρόμων. [Επίσκεψη για την απογραφή: Γ.Κατσαδωράκης 6/2005].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 15.50 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: Ναι 
Αλατότητα νερού: Αλμυρό
Είσοδος γλυκού νερού: Επιφανειακός υδροφορέας
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): > 95
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακή ενότητα: Έβρου
Νησί: Σαμοθράκη
Δήμος: Σαμοθράκης
Γεωγραφικό μήκος: 25.454228 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 40.469402 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
J -- Παράκτιες υφάλμυρες ως αλμυρές λίμνες που έχουν μία ή περισσότερες σχετικά στενές διόδους επικοινωνίας με τη θάλασσα > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και Παράκτια Ζώνη GR1110012 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Προμηθευτικές υπηρεσίες Τροφή
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
200 = Ιχθυοκαλλιέργειες / Οστρακοκαλλιέργειες Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
511 = δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μικρή
801 = επιχωμάτωση θαλάσσιων περιοχών Μεγάλη
870 = Τάφροι, αναχώματα, τεχνητές παραλίες Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μικρή
140 = Βόσκηση Άγνωστη
230 = Κυνήγι Άγνωστη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
440 = Αποθήκευση υλικών Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
504 = λιμάνι Μικρή
510 = Μεταφορά ενέργειας Μικρή
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1150 * Παράκτιες λιμνοθάλασσες > 95
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αμμόφιλη < 5
Υγρολιβαδική < 5
Υφυδατική 51 - 75
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Glaucium flavum Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Juncus sp. Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Matthiola tricuspidata Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Phragmites australis Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Ruppia sp. Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Πανίδα

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Upogebia pusilla Παρόν
Κουτράκης και συν. 2002
Ostrea edulis Παρόν
Κουτράκης και συν. 2002
Cerastoderma glaucum Παρόν
Κουτράκης και συν. 2002

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Milvus migrans (Boddaert, 1783) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Actitis hypoleucos (L., 1758) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Charadrius dubius Scopoli, 1786 1-10 Πιθανά φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Numenius phaeopus (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Broggi & Willi 1988
Tringa glareola (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Broggi & Willi 1988
Ardea purpurea (L., 1766) 1-10 Δεν φωλιάζει Broggi & Willi 1988
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) 1-10 Δεν φωλιάζει Broggi & Willi 1988
Motacilla flava (L., 1758) 10-100 Άγνωστο Broggi & Willi 1988

Broggi, M. F., and G. Willi. 1988. Ornithologische Beobachtungen auf Samothrake (Griechenland). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein – Sargans – Werdenberg 17:79–91.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Κουτράκης, Ε., Γ. Συλαίος, A. Τσικλήρας, K. Λαχουβάρης και N. Καμίδης. 2001. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις για τη βελτίωση της αλιευτικής αξιοποίησης της Λιμνοθάλασσας Αγίου Ανδρέα Σαμοθράκης. . ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. & ΙΝ.ΑΛ.Ε, Καβάλα.

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.

Φωτογραφίες