GR143ALO001 - Έλος Αγίου Δημητρίου

Περιγραφή

Το Έλος Αγίου Δημητρίου βρίσκεται 10,8 χλμ ΒΑ από το Πατητήρι, στην Αλόννησο. Συμπεριλαμβάνεται και στην απογραφή του ΕΚΒΥ με κωδικό GR143139000 και ίδιο όνομα (Ζαλίδης & Μαντζαβέλλας 1994). Πρόκειται για ελαφρά κοιλότητα κυκλικού σχεδόν σχήματος που απομονώθηκε με αλλουβιακές προσχώσεις θαλάσσιας προέλευσης. Κατακλύζεται με νερό από κατακρημνίσματα από τον Νοέμβρη/Δεκέμβρη μέχρι σχεδόν τον Μάρτη κάθε έτους. Από τη μεριά της θάλασσας περιβάλλεται από στενή λωρίδα χαμηλών θινών με σκληρόφυλλους θάμνους. Έχει κυρίως αισθητική αξία. Τύποι οικότοπων που απαντώνται είναι: 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), 2120 - Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής και 2260 - Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων και 72Β0 - κοινωνίες των υψηλών βούρλων. Ο πυθμένας της κοιλότητας καλύπτεται από αναπτυγμένο τάπητα Sporobolus pungens και μια περιοχή με Juncus. Στον υγρότοπο συμβαίνει λίγο κυνήγι, ενώ το καλοκαίρι καταπατείται από οχήματα εκτός δρόμου. Η λεκάνη απορροής καλύπτεται από φυσική θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση, αραιότατη δόμηση ενώ ασκείται και λίγη βόσκηση. Η παραλία είναι δημοφιλής το καλοκαίρι για κολύμβηση ενώ τοποθετούνται και ομπρέλες και οι αμμοθίνες υποφέρουν από στάθμευση οχημάτων. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πάρκο Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων, σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης (GR1430004) και στην αρχαιολογική περιοχή Αγίου Δημητρίου (ΦΕΚ 653/Β/1969) ενώ προστατεύεται επίσης από το Π.Δ. των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (Y143ALO001, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). (Επιτόπια συλλογή δεδομένων: 5/2005. Απογραφέας: Γ. Κατσαδωράκης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 1.07 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 51 - 75
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Θεσσαλίας
Περιφερειακή ενότητα: Μαγνησίας
Νησί: Αλόννησος
Δήμος: Αλοννήσου
Γεωγραφικό μήκος: 23.944633 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.219870 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 2 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού 76 - 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Άγνωστο
Προηγούμενες καταγραφές
Κωδικός Ονομασία περιοχής Αναφορές
GR143139000 Έλος Αγ. Δημητρίου Ζαλίδης & Μαντζαβέλλας 1994
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ειδική ζώνη διατήρησης Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων, Ανατολική Σκόπελος GR1430004 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Έλος Αγίου Δημητρίου Y143ALO001 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Αρχαιολογικό καθεστώς Χωρίς καθορισμένες ζώνες Αρχαιολογική περιοχή Αγίου Δημητρίου 100 Υ.Α. (ΦΕΚ 653/Β/1969)
Κατηγορία προστασίας CDDA
Κωδικός CDDA Κατηγορία CDDA
GR97 Εθνικό θαλάσσιο πάρκο
GR99 Άλλα
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση διάβρωσης
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
230 = Κυνήγι Άγνωστη
623 = μηχανοκίνητα οχήματα Μικρή
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση Μικρή
230 = Κυνήγι Άγνωστη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
609 = άλλες μορφές εγκαταστάσεων άθλησης / αναψυχής Μεσαία
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεγάλη
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Άγνωστη
SP- = Συμπίεση εδαφών Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 51 - 75
2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες») < 5
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia 5 - 25
72Β0 Κοινωνίες των υψηλών βούρλων < 5
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αμμόφιλη 51 - 75
Θαμνώδης / Δενδρώδης 5 - 25
Υγρολιβαδική 5 - 25
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Anacamptis pyramidalis Παρόν Burri & Broggi 2011
Carex sp. Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Juncus sp. Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Ophrys sicula Παρόν Burri & Broggi 2011
Pistacia lentiscus Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Rubus sp. Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Serapias bergonii Παρόν Burri & Broggi 2011
Sporobolus pungens Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Πανίδα
Θηλαστικά Παρουσία στον υγρότοπο
Αναφορές
Erinaceus concolor Martin, 1838
Broggi 2010

Broggi, M. F. 2010. The herpetofauna of Alonissos (Northern Sporades, Greece). HERPETOZOA 23:71–78.

Burri, C., and M. F. Broggi. 2011. Zur Orchideenflora der Insel Alonnisos (Nordsporaden, Griechenland). J. Eur. Orch. 43(2):378–400.

Ζαλίδης, Χ. Γ., και Α. Μαντζαβέλλας (συντονιστές έκδοσης). 1994. Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Πρώτη προσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 587 σελ.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες